ارتباط کابل به کابل با سربر پاسارگاد

93.300تومان

به طور کل کانکتور ارتباط کابل به کابل با سربر پاسارگاد به منظور انشعاب‌گیری از کابل‌های خودنگهدار اصلی در شبکه کارایی دارد. این محصول برای اتصال ترکیبات هادی‌های انشعاب و اصلی از جنس آلومینیوم و مس مورد استفاده قرار گرفته و با کد IPC1004 AL در بسته‌بندی 40 قطعه‌ای به فروش می‌رسد.

شناسه محصول: IP C 1004AL-11 دسته: ,
ارتباط کابل به کابل با سربر
ارتباط کابل به کابل با سربر پاسارگاد