براکت نصب چراغ صنعتی LED زاویه دار گلنور

348.000تومان

در یک نگاه کلی به براکت نصب چراغ صنعتی LED زاویه دار گلنور می‌توان گفت که این محصول بهترین و مقرون به صرفه‌ترین منبع نوری برای سیستم روشنایی صنعتی به حساب آمده که در کنار پخش نور عالی، در هزینه‌ها نیز به طرز چشم‌گیری صرفه‌جویی خواهد کرد.

براکت نصب چراغ صنعتی LED زاویه دار گلنور
براکت نصب چراغ صنعتی LED زاویه دار گلنور