درپوش انتهایی کابل ۱۶ الی ۹۵ پاسارگاد

28.300تومان

از جمله تجهیزات ایمنی مذکور که دارای ظاهری ساده اما کاربردی مهم داشته می‌توان به درپوش انتهایی کابل (اندکپ) (درپوش انتهایی کابل ۱۶ الی ۹۵ پاسارگاد) اشاره داشت. وظیفه اصلی این محصول به عنوان یک درپوش، آب‌بندی کردن کابل خودنگهدار و همچنین محافظت از انتهای آن در برابر ورود رطوبت است.

شناسه محصول: EC10011 دسته: ,
درپوش انتهایی کابل ۱۶ الی ۹۵
درپوش انتهایی کابل ۱۶ الی ۹۵ پاسارگاد