درپوش انتهایی کابل ۹۵ الی ۱۲۰ پاسارگاد

39.800تومان

برای این که بتوان ایمنی کابل‌های خودنگهدار را تأمین کرد، لازم است که به سراغ تجهیزات ایمنی که خاصِ این کار طراحی و عرضه شده‌اند برویم. از جمله تجهیزات مذکور می‌توان به درپوش انتهایی کابل (اندکپ) (درپوش انتهایی کابل ۹۵ الی ۱۲۰ پاسارگاد) اشاره داشت که مناسب برای کابل‌های خودنگهدار با سطح مقطع ۹۵ الی ۱۲۰ است.

شناسه محصول: EC1002-1 دسته: ,
درپوش انتهایی کابل ۹۵ الی ۱۲۰ پاسارگاد
درپوش انتهایی کابل ۹۵ الی ۱۲۰ پاسارگاد