سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۵۰ در ۱۴ با ۹۶۰ دور دمنده

1.290.000تومان

در یک نگاه کلی به سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 50 در 14 با 960 دور دمنده می‌توان نتیجه گرفت که این سانتریفیوژ کاربری صنعتی و تجاری داشته و ضمن برخورداری از ویژگی‌های مطلوب، با قیمت مناسب قابل خرید است.

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 50 در 14 با 960
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۵۰ در ۱۴ با ۹۶۰ دور دمنده