سیم بند تخت ۲ در ۷۵ صدم سیمیا (۳۰۰/۳۰۰V)

9.500تومان

سیم بند تخت 2 در 75 صدم سیمیا از لحاظ شکل ظاهری از دو سیم متصل شده به هم دیگر با روکش سفید تولید شده و عملکرد مناسب و انتقال جریان الکتریکی مطلوبی دارد؛ چرا که در ساختار خود از فلز مس بهره می‌برد.

مكان گيرنده
سیم بند تخت ۲ در ۷۵ صدم سیمیا (۳۰۰/۳۰۰V)