فن آکسیال سیلندری ۷۱ سانت ۱۴۴۰ دور دمنده

16.800.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 71 سانت 1440 دور دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 71 سانت 1440 دور دمنده
فن آکسیال سیلندری ۷۱ سانت ۱۴۴۰ دور دمنده