نورافکن مارس یک متال ۴۰۰ ولت گلنور

4.017.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن مارس یک متال 400 ولت گلنور یا پروژکتور نوعی تجهیز نوری فوق‌العاده کارآمد بوده که می‌توانید با استفاده از آن روشنایی مورد نیاز اماکنی که مساحت وسیعی داشته را تأمین نمایید.

نورافکن مارس یک متال 400 ولت گلنور
نورافکن مارس یک متال ۴۰۰ ولت گلنور