هواکش صنعتی پروانه استیل ۴۰ سانت دمنده

2.030.000تومان

در یک نگاه کلی به هواکش صنعتی پروانه استیل 40 سانت دمنده می‌توان گفت که هواکش مورد بحث یکی از باکیفیت‌ترین هواکش‌های موجود در بازار است که برای محیط‌های صنعتی گزینه بسیار خوبی به حساب می‌آید.

هواکش صنعتی پروانه استیل 40 سانت دمنده
هواکش صنعتی پروانه استیل ۴۰ سانت دمنده