کانکتور مفصل سایز ۲۵ پاسارگاد

28.250تومان

در مسیر کابل‌های خودنگهدار مصرفی در این خطوط، از کانکتورهای مختلفی با مقاصد مشخصی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها کانکتور مفصل (موف) (کانکتور مفصل سایز ۲۵ پاسارگاد) است. نقش اصلی این محصول در خطوط هوایی فشار ضعیف برقراری اتصال و ارتباط کابل‌های هوایی عایق (ABC) بوده و متناسب با سطح مقطع Al 25 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شناسه محصول: co1060/2-1 دسته: ,
کانکتور مفصل سایز ۲۵ پاسارگاد
کانکتور مفصل سایز ۲۵ پاسارگاد