کلمپ کششی (۷۰-۵۰) با سیم استیل نتکو

162.000تومان

در خطوط کابل‌های خودنگهدار و فشار ضعیف از انواع گوناگونی کلمپ‌ها و کانکتورها استفاده می‌شود که هر یک از آن‌ها موجب دریافت انشعاباتی از کابل اصلی می‌شوند. در این بین نوعی دیگر از کلمپ‌ها وجود دارد که تحت عنوان کلمپ‌های انتهایی یا کششی شناخته شده و وظیفه اصلی آن‌ها مهار کردن و کششِ خودِ کابل خود نگهدار است. کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل (کلمپ کششی (۷۰-۵۰) با سیم استیل) به جهت کشش و نگهداری کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف در شبکه‌های با مسنجر عایق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شناسه محصول: TE1003/31B-1 دسته: ,
کلمپ کششی (۷۰-۵۰) با سیم استیل
کلمپ کششی (۷۰-۵۰) با سیم استیل نتکو