آچار آلن پاسارگاد

37.750تومان

آچار آلن پاسارگاد دارای ساختاری اِل مانند بوده و مقطعی با شمایل شش ضلعی دارد. جالب است بدانید که نام این آچار از نام یک شرکت آمریکایی در سال 1910 گرفته شده و مخصوص پیچ‌های آلن بوده که ظاهری شش ضلعی دارند. این محصول در مقایسه با سایر آچارهای قدیمی ظاهری مدرن‌تر و کارآمدتر داشته و می‌توان از آن برای باز یا بسته نمودن کلیه پیچ‌های آلن در شبکه توزیع برق بهره‌گیری کرد.

آچار آلن پاسارگاد
آچار آلن پاسارگاد