ال ای دی چراغ خطی پروکسیما ۹ سانتی ۶۰ ولت گلنور

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که ال ای دی چراغ خطی پروکسیما 9 سانتی 60 ولت گلنور در کنار زیبایی که داشته، در کاهش هزینه‌ها به دلیل بهره‌وری از فناوری ال ای دی نیز موثر است.