براکت نصب چراغ صنعتی سقفی گلنور

192.000تومان

در حالت کلی براکت نصب چراغ صنعتی سقفی گلنور در انواع مختلف و قدرت نوردهی عالی می‌تواند برای تأمین روشنایی محیط‌های بزرگ و صنعتی به کار گرفته شود.

براکت نصب چراغ صنعتی سقفی گلنور
براکت نصب چراغ صنعتی سقفی گلنور