براکت نصب چراغ صنعتی پایه لوله ای گلنور

3.240.000تومان

در حالت کلی براکت نصب چراغ صنعتی پایه لوله ای گلنور در انواع مختلف و قدرت نوردهی عالی می‌تواند برای تأمین روشنایی محیط‌های بزرگ و صنعتی به کار گرفته شود.

براکت نصب چراغ صنعتی پایه لوله ای گلنور
براکت نصب چراغ صنعتی پایه لوله ای گلنور

3.240.000تومان