برقگیر ۲۰ کیلو ولت توس

قیمت اصلی 4.500.000تومان بود.قیمت فعلی 4.000.000تومان است.

برقگیر 20 کیلو ولت توس در دسته تجهیزات حفاظت شبکه قرار می گیرد. برقگیر برای محافظت از تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مصرف کننده استفاده می شود. این محصول از شبکه در برابر اضافه ولتاژهای گذرا محافظت می کند. از صاعقه و سوئیچینگ مستقیم یا غیرمستقیم محافظت می کند.

برقگیر 20 کیلو ولت توس
برقگیر ۲۰ کیلو ولت توس