برقگیر ۲۰ کیلو ولت پارس

4.400.000تومان

برقگیر 20 کیلو ولت پارس در دسته تجهیزات حفاظت شبکه قرار می گیرد. برقگیر برای محافظت از تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مصرف کننده استفاده می شود. این محصول از شبکه در برابر اضافه ولتاژهای گذرا محافظت می کند. از صاعقه و سوئیچینگ مستقیم یا غیرمستقیم محافظت می کند.

برقگیر 20 کیلو ولت پارس
برقگیر ۲۰ کیلو ولت پارس

4.400.000تومان