بلور هود سانتریفیوژ فوروارد  ۱۴ در ۷ دمنده (قاب پلاستیکی)

1.120.000تومان

بلور هود سانتریفیوژ فوروارد  14 در 7 دمنده
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد  ۱۴ در ۷ دمنده (قاب پلاستیکی)

1.120.000تومان