ترانسفورماتور ۳۳KV کم تلفات ۸۰۰ کاوا ایران ترانسفو

840.516.000تومان

ترانسفورماتور 33KV کم تلفات 800 کاوا ایران ترانسفو در واقع ماشینی به حساب می‌آیند که به انتقال برق از یک مدار به مدار دیگر بدون تغییر فرکانس کمک خواهند کرد. به عبارت بهتر، ترانسفورماتور نوعی دستگاه الکتریکی بوده که بر اساس قانون القای فارادی کار کرده و به طور عمده برای تامین انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربری آن شامل انتقال انرژی الکتریکی و تبدیل ولتاژ به دیگری می‌شود. جالب است بدانید که دستگاه‌های مذکور برای اولین بار در سال در سال 1880 ساخته شده شدند.

ترانسفورماتور 33KV کم تلفات 800 کاوا
ترانسفورماتور ۳۳KV کم تلفات ۸۰۰ کاوا ایران ترانسفو