ترانسفورماتور ۵۰۰کیلو وات آمپر سه فاز کم تلفات ایران ترانسفو (۲۰KV)

490.480.000تومان

ترانسفورماتور 500کیلو وات آمپر سه فاز کم تلفات ایران ترانسفو در واقع ماشینی به حساب می‌آیند که به انتقال برق از یک مدار به مدار دیگر بدون تغییر فرکانس کمک خواهند کرد. به عبارت بهتر، ترانسفورماتور نوعی دستگاه الکتریکی بوده که بر اساس قانون القای فارادی کار کرده و به طور عمده برای تامین انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربری آن شامل انتقال انرژی الکتریکی و تبدیل ولتاژ به دیگری می‌شود. جالب است بدانید که دستگاه‌های مذکور برای اولین بار در سال در سال 1880 ساخته شده شدند.

ترانسفورماتور 500کیلو وات
ترانسفورماتور ۵۰۰کیلو وات آمپر سه فاز کم تلفات ایران ترانسفو (۲۰KV)

490.480.000تومان