ترانس تکفاز ۲۰ کیلو ولت ۷۵ کاوا ایران ترانسفو

77.544.000تومان

ترانس تکفاز 20 کیلو ولت 75 کاوا ایران ترانسفو در واقع ماشینی به حساب می‌آیند که به انتقال برق از یک مدار به مدار دیگر بدون تغییر فرکانس کمک خواهند کرد. به عبارت بهتر، ترانسفورماتور نوعی دستگاه الکتریکی بوده که بر اساس قانون القای فارادی کار کرده و به طور عمده برای تامین انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربری آن شامل انتقال انرژی الکتریکی و تبدیل ولتاژ به دیگری می‌شود. جالب است بدانید که دستگاه‌های مذکور برای اولین بار در سال در سال 1880 ساخته شده شدند.

ترانس تکفاز 20 کیلو ولت 75 کاوا
ترانس تکفاز ۲۰ کیلو ولت ۷۵ کاوا ایران ترانسفو

77.544.000تومان