جرقه گیر حفاظت در برابر قوس پاسارگاد

جرقه گیر حفاظت در برابر قوس که یکی از ابزارهای ایمنی محسوب شده معمولاً به صورت یک میله رسانا بوده که قادر است با انتقال جریان برق به زمین از ایجاد جرقه‌های خطرناک جلوگیری به عمل آورد.