جعبه تقسیم صنعتی ۳۰۳ ولت گلنور

743.000تومان

جعبه تقسیم صنعتی 303 ولت گلنور یکی از مهم‌ترین تجهیزاتی بوده که در ساختمان‌هایی با کاربری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن جایی که این دسته از تجهیزات عمدتاً کارایی صنعتی داشته، بایستی ویژگی‌های خاصی را دارا باشند تا بتوان روی آن‌ها در محیط‌های صنعتی حساب باز کرد.

گلند فلزی PG 9 گلنور
جعبه تقسیم صنعتی ۳۰۳ ولت گلنور