رابط بی متال ۱۲۰ به ۱۵۰ برتر اتصال کلاته

136.710تومان

موف یا رابط بی متال 120 به 150 برتر اتصال کلاته یکی دیگر از محصولات ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که به منظور اتصال دو هادی غیر هم نام کاربرد دارد. در حقیقت، موف یا دوراهی وسیله‌ای بوده که با استفاده از آن امکان اتصال برقرار می‌شود.

رابط بی متال ۱۲۰ به ۱۵۰ برتر اتصال کلاته

136.710تومان