رابط بی متال ۱۵۰ به ۱۸۵ برتر اتصال کلاته

189.900تومان

موف یا رابط بی متال 150 به 185 برتر اتصال کلاته یکی دیگر از محصولات ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که به منظور اتصال دو هادی غیر هم نام کاربرد دارد. در حقیقت، موف یا دوراهی وسیله‌ای بوده که با استفاده از آن امکان اتصال برقرار می‌شود.

مكان گيرنده
رابط بی متال ۱۵۰ به ۱۸۵ برتر اتصال کلاته