رابط بی متال ۱۶ به ۲۵ برتر اتصال کلاته

30.970تومان

موف یا رابط بی متال 16 به 25 برتر اتصال کلاته یکی دیگر از محصولات ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که به منظور اتصال دو هادی غیر هم نام کاربرد دارد. در حقیقت، موف یا دوراهی وسیله‌ای بوده که با استفاده از آن امکان اتصال برقرار می‌شود.

رابط بی متال ۱۶ به ۲۵ برتر اتصال کلاته

30.970تومان