رابط بی متال ۲۵ به ۳۵ برتر اتصال کلاته

39.430تومان

موف یا رابط بی متال 25 به 35 برتر اتصال کلاته یکی دیگر از محصولات ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که به منظور اتصال دو هادی غیر هم نام کاربرد دارد. در حقیقت، موف یا دوراهی وسیله‌ای بوده که با استفاده از آن امکان اتصال برقرار می‌شود.

مكان گيرنده
رابط بی متال ۲۵ به ۳۵ برتر اتصال کلاته