رابط بی متال ۷۰ به ۹۵ برتر اتصال کلاته

101.370تومان

موف یا رابط بی متال 70 به 95 برتر اتصال کلاته یکی دیگر از محصولات ارائه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که به منظور اتصال دو هادی غیر هم نام کاربرد دارد. در حقیقت، موف یا دوراهی وسیله‌ای بوده که با استفاده از آن امکان اتصال برقرار می‌شود.

رابط بی متال ۷۰ به ۹۵ برتر اتصال کلاته

101.370تومان