سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۲۵ در ۷ با ۹۶۰ دور دمنده

4.240.000تومان

در یک نگاه کلی به سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 25 در 7 با 960 دور دمنده می‌توان نتیجه گرفت که این سانتریفیوژ کاربری صنعتی و تجاری داشته و ضمن برخورداری از ویژگی‌های مطلوب، با قیمت مناسب قابل خرید است.

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 25 در 7 با 960
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۲۵ در ۷ با ۹۶۰ دور دمنده