سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۴۰ در ۱۲ با ۱۴۰۰ دور دمنده

8.570.000تومان

در یک نگاه کلی به سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 40 در 12 با 1400 دور دمنده می‌توان نتیجه گرفت که این سانتریفیوژ کاربری صنعتی و تجاری داشته و ضمن برخورداری از ویژگی‌های مطلوب، با قیمت مناسب قابل خرید است.

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 40 در 12 با 1400
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۴۰ در ۱۲ با ۱۴۰۰ دور دمنده