سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۵۰ در ۱۴ با ۱۳۵۰ دور دمنده

1.290.000تومان

در یک نگاه کلی به سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 50 در 14 با 1350 دور دمنده می‌توان نتیجه گرفت که این سانتریفیوژ کاربری صنعتی و تجاری داشته و ضمن برخورداری از ویژگی‌های مطلوب، با قیمت مناسب قابل خرید است.

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد 50 در 14 با 1350
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد ۵۰ در ۱۴ با ۱۳۵۰ دور دمنده