سرکابل داخلی ۲۴ کیلوولت داخلی ۱ در ۲۴۰ آرین مفصل

4.190.000تومان

از سرکابل داخلی 24 کیلوولت داخلی 1 در 240 آرین مفصل می‌توان بر روی انواع کابل‌های تک رشته و در محیط‌های بسته که باد و باران و یا برف به طور مستقیم به آن‌ها وارد نشده بهره برد. به طور معمول انواع مختلف سرکابل‌های داخلی در رنج ولتاژی 3.3 الی 36 کیلووات قابل عرضه هستند.

سرکابل داخلی 24 کیلوولت داخلی 1 در 240 آرین مفصل
سرکابل داخلی ۲۴ کیلوولت داخلی ۱ در ۲۴۰ آرین مفصل