سرکابل داخلی ۲۴ کیلوولت داخلی ۱ در ۲۵ آرین مفصل

2.380.000تومان

از سرکابل داخلی 24 کیلوولت داخلی 1 در 25 آرین مفصل می‌توان بر روی انواع کابل‌های تک رشته و در محیط‌های بسته که باد و باران و یا برف به طور مستقیم به آن‌ها وارد نشده بهره برد. به طور معمول انواع مختلف سرکابل‌های داخلی در رنج ولتاژی 3.3 الی 36 کیلووات قابل عرضه هستند.

سرکابل داخلی 24 کیلوولت داخلی 1 در 25 آرین مفصل
سرکابل داخلی ۲۴ کیلوولت داخلی ۱ در ۲۵ آرین مفصل