سرکابل هوایی ۱ در ۱۲۰ آرین مفصل

3.740.000تومان

از سرکابل هوایی 1 در 120 آرین مفصل می‌توان برای نصب بر روی انواع کابل‌های (تک/سه) رشته که در محیط‌های باز نصب شده‌اند، بهره برد. در حقیقت، سرکابل‌های هوایی به گونه‌ای طراحی و تولید شده‌اند که می‌توان از آن‌ها به جهت استفاده در محیط‌هایی که همواره در معرض مستقیم باد و باران و آلودگی‌های محیطی سنگین هستند بهره برد.

سرکابل هوایی 1 در 120 آرین مفصل
سرکابل هوایی ۱ در ۱۲۰ آرین مفصل