سیم مفتولی ارت روکشدار ۱ در ۱۲۰ سیمیا

625.200تومان

سطح مقطع این سیم از تابیدن تعداد مشخصی رشته‌های مسی بدست خواهد آمد. یکی از دلایل اصلی اتصال سیم به زمین و به لوله آب یا چاه ارت که با رعایت جوانب فنی ساخته شده باشد؛ حفاظت از لوازم خانگی و همه افراد داخل خانه یا اداره از برق‌گرفتگی بوده که با استفاده از سیم مفتولی ارت روکشدار 1 در 120 سیمیا می‌توان به این هدف رسید.

مكان گيرنده
سیم مفتولی ارت روکشدار ۱ در ۱۲۰ سیمیا