فن آکسیال سیلندری ۵۰ سانت ۱۳۵۵ دور دمنده

10.400.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 50 سانت 1355 دور دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 50 سانت 1355 دور دمنده
فن آکسیال سیلندری ۵۰ سانت ۱۳۵۵ دور دمنده