فن آکسیال سیلندری ۵۶ سانت ۱۳۹۰ دور دمنده

11.800.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 56 سانت 1390 دور دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 56 سانت 1390 دور دمنده
فن آکسیال سیلندری ۵۶ سانت ۱۳۹۰ دور دمنده