فن آکسیال سیلندری ۸۰ سانت ۱۴۵۰ دور دمنده

19.500.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 80 سانت 1450 دور دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 80 سانت 1450 دور دمنده
فن آکسیال سیلندری ۸۰ سانت ۱۴۵۰ دور دمنده