فن آکسیال سیلندری ۸۰ سانت ۳۴۰۰W دمنده

19.500.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 80 سانت 3400W دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 80 سانت 3400W دمنده
فن آکسیال سیلندری ۸۰ سانت ۳۴۰۰W دمنده

19.500.000تومان