فن آکسیال سیلندری ۹۰ سانت ۹۵۰ دور دمنده

21.200.000تومان

در یک نگاه کلی به فن آکسیال سیلندری 90 سانت 950 دور دمنده می‌توان گفت که این فن کاربری صنعتی و تجاری داشته و می‌توان از آن در اماکنی که چنین کاربری‌هایی داشته بهره برد.

فن آکسیال سیلندری 90 سانت 950 دور دمنده
فن آکسیال سیلندری ۹۰ سانت ۹۵۰ دور دمنده