فن کانوکشن پروانه ۱۵ سانت دمنده

225.000تومان

فن کانوکشن پروانه 15 سانت دمنده یکی از محصولات کاربردی عرضه شده توسط توزیع نیرو نوین بوده که در مقایسه با فن‌های معمولی قابلیت‌های بسیار بیش‌تری دارد. کانوکشن پروانه‌ای بوده که در انتهای فر نصب می‌شود و وطیفه آن یکنواخت کردن دمای داخلی فر برق در زمان پخت است.

فن کانوکشن پروانه 15 سانت دمنده
فن کانوکشن پروانه ۱۵ سانت دمنده