نورافکن مارس یک جیوه ۲۵۰ ولت گلنور

2.878.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن مارس یک جیوه 250 ولت گلنور یا پروژکتور نوعی تجهیز نوری فوق‌العاده کارآمد بوده که می‌توانید با استفاده از آن روشنایی مورد نیاز اماکنی که مساحت وسیعی داشته را تأمین نمایید.

نورافکن مارس یک جیوه 250 ولت گلنور
نورافکن مارس یک جیوه ۲۵۰ ولت گلنور