نورافکن ونوس یک سدیم و متال ۱۰۰۰ ولت گلنور

14.388.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن ونوس یک سدیم و متال 1000 ولت گلنور یا پروژکتور نوعی تجهیز نوری فوق‌العاده کارآمد بوده که می‌توانید با استفاده از آن روشنایی مورد نیاز اماکنی که مساحت وسیعی داشته را تأمین نمایید.

نورافکن ونوس یک سدیم و متال 1000 ولت گلنور
نورافکن ونوس یک سدیم و متال ۱۰۰۰ ولت گلنور