نورافکن LED مدل آریل یک ۵۰ ولت گلنور

2.898.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن LED مدل آریل یک 50 ولت گلنور با استفاده از فناوری روز دنیا و ساختاری مقاوم و همچنین قیمت مقرون به صرفه می‌تواند بهترین گزینه برای روشنایی بخشیدن به فضاهای وسیع باشد.

نورافکن LED مدل آریل یک 50 ولت گلنور
نورافکن LED مدل آریل یک ۵۰ ولت گلنور