نورافکن LED مدل ماتریس کمان ۳۶۰ ولت گلنور

16.055.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن LED مدل ماتریس کمان 360 ولت گلنور با استفاده از فناوری روز دنیا و ساختاری مقاوم و همچنین قیمت مقرون به صرفه می‌تواند بهترین گزینه برای روشنایی بخشیدن به فضاهای وسیع باشد.

نورافکن LED مدل ماتریس کمان 360 ولت گلنور
نورافکن LED مدل ماتریس کمان ۳۶۰ ولت گلنور

16.055.000تومان