نورافکن LED مدل ماتریس ۷۲۰ ولت گلنور

28.057.000تومان

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نورافکن LED مدل ماتریس 720 ولت گلنور با استفاده از فناوری روز دنیا و ساختاری مقاوم و همچنین قیمت مقرون به صرفه می‌تواند بهترین گزینه برای روشنایی بخشیدن به فضاهای وسیع باشد.

نورافکن LED مدل ماتریس 720 ولت گلنور
نورافکن LED مدل ماتریس ۷۲۰ ولت گلنور