هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۴۰ سانت ۱۳۰۰ دور (باقاب) دمنده

1.900.000تومان

هواکش ایلکای هفت پر فلزی 40 سانت 1300 دور (باقاب) دمنده از نوع هفت پر بوده و در ساختار خود از قاب بهره می‌برد و می‌توان از آن برای محیط‌های بزرگ و متوسط، کلیه محیط‌هایی که کاربری صنعتی داشته، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها، انبارهای صنعتی و غیره استفاده کرد.

هواکش ایلکای هفت پر فلزی 40 سانت 1300
هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۴۰ سانت ۱۳۰۰ دور (باقاب) دمنده