هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور (باقاب) دمنده

4.230.000تومان

هواکش ایلکای هفت پر فلزی 50 سانت 1400 دور (باقاب) دمنده از نوع هفت پر بوده و در ساختار خود از قاب بهره می‌برد و می‌توان از آن برای محیط‌های بزرگ و متوسط، کلیه محیط‌هایی که کاربری صنعتی داشته، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها، انبارهای صنعتی و غیره استفاده کرد.

هواکش ایلکای هفت پر فلزی 50 سانت 1400
هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور (باقاب) دمنده