هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۳۰ سانت ۲۱۰۰ دور (باقاب) دمنده

1.450.000تومان

هواکش ایلکای هفت پر فلزی 30 سانت 2100 دور (باقاب) دمنده از نوع هفت پر بوده و در ساختار خود از قاب بهره می‌برد و می‌توان از آن برای محیط‌های بزرگ و متوسط، کلیه محیط‌هایی که کاربری صنعتی داشته، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها، انبارهای صنعتی و غیره استفاده کرد.

هواکش ایلکای
هواکش ایلکای هفت پر فلزی ۳۰ سانت ۲۱۰۰ دور (باقاب) دمنده

1.450.000تومان