هواکش خانگی لوکس ۲۵ سانت دمنده ۴۳W (دریچه دار با کلید)

557.000تومان

هواکش خانگی لوکس 25 سانت دمنده که در صنعت تحت عنوان هواکش آکسیال نیز شناخته شده از جمله هواکش‌هایی بوده که مجهز به یک پروانه، محور اصلی و الکتروموتور است. به طور معمول پروانه‌های تعبیه شده برای این دسته از تجهیزات می‌توانند درون قاب خارجی و یا درون یک محفظه لوله‌ای نصب شوند.

هواکش خانگی لوکس 25 سانت دمنده
هواکش خانگی لوکس ۲۵ سانت دمنده ۴۳W (دریچه دار با کلید)

557.000تومان